Marcel Janssen IPM Home Project Management Interim Management Onafhankelijk Media Advies Contact
goor scoort    

PROJECT MANAGEMENT

Marcel Janssen IPM verstaat onder Projectmanagement: het beheersen van projecten op alle vlakken. Het is de manier waarop projecten worden georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond. Projecten vragen vaak om ervaren projectleiders met managementvaardigheden. Helaas kunnen vaak gekwalificeerde medewerkers binnen de eigen organisatie niet (voldoende) worden vrijgemaakt. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde projecten niet, of niet volledig, worden uitgevoerd of dat dit ten koste gaat van de reguliere dagelijkse werkzaamheden.

Aan u de keus.
HUIDIGE PROJECTEN
Algemene voorwaarden © marceljanssenMarcel Janssen IPMinfo@marceljanssenipm.nl