Marcel Janssen IPM Home Project Management Interim Management Onafhankelijk Media Advies Contact
goor scoort    

INTERIM MANAGEMENT

Interim-management is iets waar bedrijven vaak pas aan denken op het moment dat er zich acute managementproblemen voordoen. Overbrugging van een plotseling of tijdelijk ontstane leemte als gevolg van: ziekte, plotseling vertrek, zwangerschap of op non-actief stellen van een manager in een conflictsituatie.

De continuïteit van uw project, beleid of dagelijkse gang van zaken loopt hierdoor gevaar. Dat is niet allen zonde maar ook onnodig. Uitgangspunt voor Marcel Janssen IPM is dat er, naast een resultaatgerichte aanpak, voor wordt gezorgd dat de paden worden geëffend voor een eventuele definitieve opvolger of een succesvolle terugkeer van de tijdelijk afwezige collega.

Als u nu reeds verwacht dat er zich op korte termijn problemen kunnen voordoen is het misschien goed om eens vrijblijvend kennis te maken. Regeren is immers vooruitzien. Vanzelfsprekend wordt er discreet omgesprongen met de door u verstrekte informatie.
HUIDIGE PROJECTEN
Algemene voorwaarden © marceljanssenMarcel Janssen IPMinfo@marceljanssenipm.nl