Marcel Janssen IPM Home Project Management Interim Management Onafhankelijk Media Advies Contact
goor scoort    

ONAFHANKELIJK MEDIA ADVIES

De diversiteit aan verschillende media is groot. De afgelopen jaren is het aanbod en de complexiteit van de diverse media enorm toegenomen en is de mediaconsumptie veranderd. Uit ervaring blijkt dat ondernemers zich, terecht, voornamelijk focussen op hun core business en in veel gevallen wordt er voor gekozen om zaken omtrent marketingcommunicatie uit te besteden.

Het inschakelen van een creatief- en/of mediabureau is daarom vaak niet onverstandig. Toch is het belangrijk om altijd vinger aan de pols te houden en zelf richting te geven aan al uw vormen van communicatie. Om een doelgroep echt te raken moet men zich steeds vaker bedienen van meerder kanalen die elk hun relevantie hebben. Consumenten hebben steeds meer behoefte aan de perfecte "pasvorm". Op het juiste moment, de juiste boodschap vertellen aan de juiste persoon. Volledige doelgroepen in Nederland zijn nauwelijks meer te bereiken via de traditionele weg van radio, tv en print. Crossmediaal is niet alleen een modewoord maar ook in veel gevallen een noodzaak. Bewust of onbewust kiest een reclame- of media bureau vaak, zonder goede argumentatie, voor de makkelijke mediaoplossing. Het mediaplan lijkt verdacht veel op dat van vorig jaar.

Maak de juiste keuzes op basis van feiten. Uw enige belang is om de vooraf gestelde communicatiedoelstelling te behalen. In welke vorm dit wordt uitgevoerd is van ondergeschikt belang. Uiteindelijk draait het allemaal maar om één ding: dat de media-inzet leidt tot meer geld verdienen op korte - of lange termijn.

JANSSENS TOTAL MEDIA SCAN. Geen overbodige theoretische exercitie maar een laagdrempelig en praktisch scan van de huidige mediabestedingen van uw onderneming en daar aan gekoppeld een onafhankelijk advies ten aanzien van al uw externe communicatie.

De TOTAL MEDIA SCAN zal in ieder geval bestaan uit de volgende onderdelen:
  • A) inventarisatie van relevante bedrijfsgegevens/ geformuleerde doelstellingen;
  • B) inventarisatie van de huidige marketingstrategie (de commerciële koers die uw organisatie kiest om de geformuleerde doelstellingen te realiseren) en de wijze waarop u media gebruikt om uw doelen te bereiken;
  • C) koppeling van A+B en een eindpresentie met aanbevelingen en praktische ideeën voor eventuele verbeteringen.
Deze scan is interessant voor kleine en grote adverteerders zonder reclame- en/of media bureau of voor adverteerders die behoefte hebben aan een second opinion. U besteed immers genoeg geld aan communicatie, daar mag u ook wat van verwachten. JANSSENS TOTAL MEDIA SCAN heeft u in ieder geval zo terug verdiend….

Zie ook www.diezit.nl
HUIDIGE PROJECTEN
Algemene voorwaarden © marceljanssenMarcel Janssen IPMinfo@marceljanssenipm.nl